Zmiany na stronie: 2022-05-22 (następna będzie po 27)


Komitet Organizacyjny podjął decyzję (w związku z inflacją) o uzupełnienie wpłaty do kwoty
150 zł lub 300 zł w zależności od wybranej opcji przez osoby, które dokonały płatności w poprzednich latach.

Na dole (gdzie są listy uczestników) przy nazwisku w nawiasach jest podana aktualna wpłata.Nowy termin
2022-09-24

Szanowni Państwo

Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Absolwentów LO Góra uprzejmie informuje o zmianie terminu zjazdu
(z powodu epidemii Covid-19) na 2022-09-24.

Kwoty wpłat ulegną podwyższeniu (proporcjonalnie do wzrostu cen).

Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuacjęStrona szkoły: logora.pl

Nazwiska zarejestrowanych absolwentów znajdziesz w sekcji Rejestracja

75 - lecie

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej wśród osadników przybyłych w maju 1945 roku ze wschodu do Góry zrodziła się myśl otwarcia szkoły średniej. Trud zorganizowania jej spoczął na trzyosobowym gronie: dyrektorze Edwardzie Machniewiczu nauczycielach Halinie i Stanisławie Badowskich. Władze miasta przydzieliły na potrzeby szkoły budynek po byłym muzeum regionalnym. 1 września 135 uczniów rozpoczęło naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum podlegającym Kuratorium Wrocławskiemu. Grono pedagogiczne liczyło już 7 osób. Pierwsza matura odbyła się w 1948 roku.

Tak się zaczęło.

Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego w Górze

informuje o ustaleniu terminu zjazdu na dzień
24 września 2022


(znaczek zjazdowy dla uczestnika)


Komitet organizacyjny Zobacz (najedź na twarz)
  Przewodniczącymi są: Teresa Frączkiewicz, Zbigniew Józefiak

  Pełny skład:
  - Ryszard Huzar
  - Jerzy Żyłuk
  - Zdzisław Potopa
  - Magdalena Mielczarek
  - Mirosław Wesołowski
  - Cecylia Zaborowska
  - Paweł Wójtowicz
  - Mariola Żywicka
  - Danuta Kulczyńska
  - Małgorzata Król


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. szkoły (65) 543 23 41 sekretariat@logora.edu.pl

Program uroczystości sobota, 24 września 2022 r
 • 09.00 Msza św. w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze
 • 10.30 Rejestracja absolwentów w holu szkoły
 • 11.00 Część oficjalna w Auli LO
 • 12.30 Spotkanie absolwentów w klasach
 • 14.00 Obiad (bon przy rejestracji)
 • 19.00 Bal w ASTI gra zespół Blue Stajenka

  Uwaga! limit miejsc na bal (180), rejestracja według kolejności zgłoszeń.

Zapraszamy :-)


Przetwarzanie danych
  Osoba wpłacająca kwotę na wybrane konto wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zjazdu (tylko do celów organizacyjnych) oraz na umieszczenie swojego nazwiska i imienia oraz roku ukończenia szkoły na liście uczestników zjazdu w Internecie na stronie Liceum.


Ceny
  Uwaga!!!
  Są dwa różne konta. Proszę wybrać odpowiednie (tylko jedna wpłata: 150 lub 300 zł).
  Limitowana liczba miejsc na bal- 180 osób (po wyczerpaniu limitu konto będzie wyłączone).
  Zamknięcie listy uczestników przewiduje się 10 czerwca 2022 r.
   Właściwą kwotę należy wpłacić na konto:
   PKO BP SA Odział w Górze
   Armii Krajowej 1
   56-200 Góra


   Co wpisać w przekazie (obowiązkowo)?
   - Rok ukończenia szkoły (do przydziału miejsc na balu, małżeństwa chcące być razem przy stoliku podają ten sam rocznik)
   - Nazwisko (+ nazwisko rodowe w przypadku kobiet) i imię

   Można podać telefon kontaktowy i adres (w przypadku jakichś problemów organizator może skontaktować się z uczestnikiem. Osoby podające adres mogą liczyć na pisemne powiadomienie o zjeździe w 2025 r.)

   Przykład wpisu:
    1975 Kowalska (Nowak) Anna

    tel. 123 321 444
    Poznańska 117c4
    56-200 Góra

   Wpłata:
    150 zł - udział w spotkaniu absolwentów w klasach i Auli LO + obiad (bez balu)
          na rachunek: 29 1020 3017 0000 2102 0507 0778
   z dopiskiem: Rok ukończenia, Nazwisko (nazwisko rodowe- kobieta) i Imię
    300 zł - udział w spotkaniu absolwentów w klasach i Auli LO + obiad + bal
          na rachunek: 58 1020 3017 0000 2802 0507 0786
   z dopiskiem: Rok ukończenia, Nazwisko (nazwisko rodowe- kobieta) i Imię


Przetwarzanie danych
  Osoba wpłacająca kwotę na wybrane konto wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zjazdu (tylko do celów organizacyjnych) oraz na umieszczenie swojego nazwiska i imienia oraz roku ukończenia szkoły na liście uczestników zjazdu w Internecie na stronie Liceum.


Rejestracja
  Lista uczestników zjazdu którzy dokonali wpłaty (sortowanie wg rocznika i nazwisk).
  Jest to jednocześnie informacja zwrotna dla uczestnika zjazdu o rejestracji.

  Dane z dnia 2022 - 05 - 22

  Spotkanie absolwentów w klasach i Auli + obiad (bez balu) (150 zł)
  << rozwijalna lista (9)

  Spotkanie absolwentów w klasach i Auli + obiad + bal w ASTI (300 zł)
  << lista (87)


Noclegi
  Noclegi w Górze


Taxi w Górze
  667 802 480
  669 403 020


Parking
W dniu zjazdu teren przed Liceum będzie zamknięty dla ruchu pojazdów.
Dla uczestników zjazdu przewidziano parking obok hali sportowej ARKADIA
Wjazd: Armii Polskiej - Sportowa.


Patron medialny

Staramy się przygotować dla Państwa to spotkanie.
Prosimy o systematyczne odwiedzanie strony, będą pojawiały się nowe informacje.

Copyright © 2020 HR