Uwaga!! Medal „Chwała szkole, sława absolwentowi”

INFORMACJE:
- po Mszy Św. razem idziemy ulicami miasta do LO w Górze,
- bony na obiad i na bal absolwent otrzyma podczas rejestracji w szkole,
- - - obiad w restauracji Parkowa - nauczyciele i absolwenci 1956 - 1972,
- - - obiad w restauracji Asti - absolwenci 1973 - 2002,
- absolwenci w klasach będą proszeni o ustawienia się do zdjęcia (chyba w Auli). Zdjęcie formatu A5- 12 zł, wykupuje kto chce.

Zmiany na stronie: 2022-09-22 (aula- 56, bal- 163, limit 180)


Komitet Organizacyjny podjął decyzję (w związku z inflacją) o uzupełnienie wpłaty do kwoty
150 zł lub 300 zł w zależności od wybranej opcji przez osoby, które dokonały płatności w poprzednich latach.
Osoby, które wpłaciły 120 zł, proszę uzupełnić wpłatę o 30 zł - do kwoty 150 zł.
Osoby, które wpłaciły 250 zł, proszę uzupełnić wpłatę o 50 zł - do kwoty 300 zł.


Na dole (gdzie są listy uczestników) przy nazwisku w nawiasach jest podana aktualna wpłata.
Puste nawiasy- wpłata kompletna.Nowy termin
2022-09-24

Szanowni Państwo

Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Absolwentów LO Góra uprzejmie informuje o zmianie terminu zjazdu
(z powodu epidemii Covid-19) na 2022-09-24.

Kwoty wpłat ulegną p odwyższeniu (proporcjonalnie do wzrostu cen).

Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuacjęStrona szkoły: logora.pl

Nazwiska zarejestrowanych absolwentów znajdziesz w sekcji Rejestracja

75 - lecie

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej wśród osadników przybyłych w maju 1945 roku ze wschodu do Góry zrodziła się myśl otwarcia szkoły średniej. Trud zorganizowania jej spoczął na trzyosobowym gronie: dyrektorze Edwardzie Machniewiczu nauczycielach Halinie i Stanisławie Badowskich. Władze miasta przydzieliły na potrzeby szkoły budynek po byłym muzeum regionalnym. 1 września 135 uczniów rozpoczęło naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum podlegającym Kuratorium Wrocławskiemu. Grono pedagogiczne liczyło już 7 osób. Pierwsza matura odbyła się w 1948 roku.

Tak się zaczęło.

Komitet Organizacyjny XII Zjazdu Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego w Górze

informuje o ustaleniu terminu zjazdu na dzień
24 września 2022


(znaczek zjazdowy dla uczestnika)


Komitet organizacyjny Zobacz (najedź na twarz)
  Przewodniczącymi są: Teresa Frączkiewicz, Zbigniew Józefiak

  Pełny skład:
  - Ryszard Huzar
  - Jerzy Żyłuk
  - Zdzisław Potopa
  - Magdalena Mielczarek
  - Mirosław Wesołowski
  - Cecylia Zaborowska
  - Paweł Wójtowicz
  - Mariola Żywicka
  - Danuta Kulczyńska
  - Małgorzata Król


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. szkoły (65) 543 23 41 sekretariat@logora.edu.pl

Program uroczystości sobota, 24 września 2022 r
 • 09.00 Msza św. w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze
 • 10.30 Rejestracja absolwentów w holu szkoły
 • 11.00 Część oficjalna w Auli LO
 • 12.30 Spotkanie absolwentów w klasach
 • 14.00 Obiad (bon przy rejestracji)
 • 19.00 Bal w ASTI gra zespół Blue Stajenka

  Uwaga! limit miejsc na bal (180), rejestracja według kolejności zgłoszeń.

Zapraszamy :-)


Przetwarzanie danych
  Osoba wpłacająca kwotę na wybrane konto wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zjazdu (tylko do celów organizacyjnych) oraz na umieszczenie swojego nazwiska i imienia oraz roku ukończenia szkoły na liście uczestników zjazdu w Internecie na stronie Liceum.


Ceny
  Uwaga!!!
  Są dwa różne konta. Proszę wybrać odpowiednie (tylko jedna wpłata: 150 lub 300 zł).
  Limitowana liczba miejsc na bal- 180 osób (po wyczerpaniu limitu konto będzie wyłączone).
  Zamknięcie listy uczestników przewiduje się 10 czerwca 2022 r. - przesunięncie na 15 lipca 2022 r.
   Właściwą kwotę należy wpłacić na konto:
   PKO BP SA Odział w Górze
   Armii Krajowej 1
   56-200 Góra


   Co wpisać w przekazie (obowiązkowo)?
   - Rok ukończenia szkoły (do przydziału miejsc na balu, małżeństwa chcące być razem przy stoliku podają ten sam rocznik)
   - Nazwisko (+ nazwisko rodowe w przypadku kobiet) i imię

   Można podać telefon kontaktowy i adres (w przypadku jakichś problemów organizator może skontaktować się z uczestnikiem. Osoby podające adres mogą liczyć na pisemne powiadomienie o zjeździe w 2025 r.)

   Przykład wpisu:
    1975 Kowalska (Nowak) Anna

    tel. 123 321 444
    Poznańska 117c4
    56-200 Góra

   Wpłata:
   Uwaga!! - konta są już zablokowane.
    150 zł - udział w spotkaniu absolwentów w klasach i Auli LO + obiad (bez balu)
          na rachunek: 29 1020 3017 0000 2102 0507 0778
   z dopiskiem: Rok ukończenia, Nazwisko (nazwisko rodowe- kobieta) i Imię
    300 zł - udział w spotkaniu absolwentów w klasach i Auli LO + obiad + bal
          na rachunek: 58 1020 3017 0000 2802 0507 0786
   z dopiskiem: Rok ukończenia, Nazwisko (nazwisko rodowe- kobieta) i Imię
   Uwaga!! - konta są już zablokowane.


Przetwarzanie danych
  Osoba wpłacająca kwotę na wybrane konto wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów zjazdu (tylko do celów organizacyjnych) oraz na umieszczenie swojego nazwiska i imienia oraz roku ukończenia szkoły na liście uczestników zjazdu w Internecie na stronie Liceum.


Rejestracja
  Lista uczestników zjazdu którzy dokonali wpłaty (sortowanie wg rocznika i nazwisk).
  Jest to jednocześnie informacja zwrotna dla uczestnika zjazdu o rejestracji.

  Dane z dnia 2022 - 09 - 08

  Spotkanie absolwentów w klasach i Auli + obiad (bez balu) (150 zł)
  << rozwijalna lista (55)

  Spotkanie absolwentów w klasach i Auli + obiad + bal w ASTI (300 zł)
  << lista (163)


Noclegi
  Noclegi w Górze


Taxi w Górze
  667 802 480
  669 403 020


Parking
W dniu zjazdu teren przed Liceum będzie zamknięty dla ruchu pojazdów.
Dla uczestników zjazdu przewidziano parking obok hali sportowej ARKADIA
Wjazd: Armii Polskiej - Sportowa.
Medal
  Regulamin medalu „Chwała szkole, sława absolwentowi”
           
  Szkoła jest instytucją skierowaną ku przyszłości, a każda zasługa dla niej jest także w jakimś stopniu budowaniem nie tylko przyszłości własnej osoby czy środowiska, lecz także wzbogaca w efekcie całą społeczność, w której żyć i działać będą jej absolwenci.        

  Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej wspólnie z Fundacją Pomocy Szkole im. Edwarda Michniewicza i Stowarzyszenie Unia Górowian ustanawiają medal „Chwała szkole, sława absolwentowi” przyznawany za szczególne osiągnięcia absolwentom lub nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze (dalej zwanym medalem).  

  1.      Medal ma kształt prostokąta o wymiarach 155x50 mm z napisem o treści „Gloria scholae, laus absolventi” na awersie. Na rewersie znajduje się zarys budynku szkoły i napis o treści „LO im. A. Mickiewicza w Górze”.

  2.      Medal będzie przyznawany raz na pięć lat i wręczany na zjeździe absolwentów:
   a)      absolwentom, którzy w szczególny sposób rozsławili imię szkoły
   b)     nauczycielom, którzy w minionych latach odnieśli szczególne zasługi w pracy pedagogicznej.

  3.      Medale będzie przyznawać kapituła w składzie:
   a)      dwu przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej,
   b)     reprezentant LO w Górze wyznaczony przez jej dyrektora,
   c)     jeden przedstawiciel Fundacji Pomocy szkole im. Edwarda Machniewicza,
   d)     jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Unia Górowian.

  Przedstawiciele fundatorów winni być powołani uchwałą. Kapituła działa według własnego regulaminu.

  4.      Wniosek o przyznanie medalu musi być zgłoszony na piśmie i odpowiednio umotywowany oraz podpisany przez przynajmniej dwie osoby spośród nauczycieli i absolwentów lub inne osoby wyrażające chęć zgłoszenia. Wnioski mogą być składane do 30 dni poprzedzających zjazd absolwentów.

  5.      Medal wraz z dyplomem może być przyznany danej osobie tylko jeden raz.

  6.      Regulamin wchodzi w życie w dniu przyjęcia, przez przedstawicieli fundatorów medalu – Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej, Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza i Stowarzyszenie Unia Górowian.


Patron medialny

Staramy się przygotować dla Państwa to spotkanie.
Prosimy o systematyczne odwiedzanie strony, będą pojawiały się nowe informacje.

Copyright © 2020 HR